Procés circular controlat

Procés circular controlat

01

Agricultura

Piensos Costa produeix, a les seves pròpies fàbriques, un pinso natural i equilibrat amb la selecció de matèries primeres de primera qualitat

02

Ramaderia

Piensos Costa controla més de 850 granges integrades, el cicle productiu porcí complet en les diferents fases de cria i engreixament, amb serveis veterinaris propis. El seu compromís “welfare”, basat en el respecte del grup pel medi ambient i el benestar del bestiar, es posa de manifest per assegurar un producte final de qualitat. A més, la selecció genètica de les millors races els permet obtenir carn més tendres, saboroses i nutritives.

03

Transformació

La proximitat de l'escorxador a les sales de processament de Costa Food Meat, dotades de les últimes tecnologies i amb la flexibilitat per adaptar-se a cada client, permet mantenir la qualitat de la carn de porcí en les millors condicions per transformar-la segons la filosofia de millora contínua del grup i tenint les certificacions més exigents.

Traçabilitat

El procés circular controlat en totes les etapes del sistema de producció porcina garanteix la traçabilitat i un nivell de qualitat alt i constant.
Certificado Trazabilidad Piensos Compuestos Certificado Trazabilidad Sector Porcino
La verticalització i integració de Costa Food Group permet una traçabilitat completa i certificada de qualsevol producte des de l'origen, i assegura les garanties més altes en els seus productes.

Garantia total de traçabilitat durant tota la cadena productiva.